בניית תכנית שנתית בית ספרית "חיים ברשת"


על פי חוזר מנכ"ל תשע"ב כל בית ספר הפועל במסגרת תוכנית  התקשוב הלאומית להתאמת מערכת החינוך לעידן ה- 121 , מחויב בבניית תוכנית בית ספרית שנתית בנושא "חיים ברשת"..

המונח "חיים ברשת" נגזר מההבנה כי רשת האינטרנט היא חלק בלתי נפרד מחיינו היום יומיים בכל התחומים – לימודים, חברה, תרבות הפנאי, תחומי עניין ועוד. המרחב הווירטואלי מהווה מרחב נוסף למרחב הממשי שלנו. במרחב זה מתקיימות נורמות התנהגות ותנאי שימוש שלפיהם יש לפעול.
המונח "חיים ברשת"  מציג את כפל המשמעות של המושג: מחד התנהלות ברשת כמרחב התנהלות נוסף לזה הממשי ולעתים כתחליף לו, ומאידך במובן של "ונזהרתם מאד לנפשותיכם", הצורך לשמור ולהישמר בהתנהלות במרחב הווירטואלי.

בכל מוסד חינוכי יוקם על ידי המנהל צוות "חיים ברשת". הצוות יפעל לקידום התנהגות נבונה ובטוחה ברשת האינטרנט להנחלת ערכים ונורמות התנהגות נכונים ברשת האינטרנט.

הצוות יכלול: רכז חברתי, רכז תקשוב, יועץ חינוכי ומורה מוביל. על פי הצורך, תתקיים היוועצות עם פסיכולוג בית הספר, הן בתכנון ההתערבויות והן בהתמודדות עם מצבים מיוחדים.
·         הצוות יפעל להעלאת המודעות למאפייני הרשת ולהשפעתם על תלמידים בגילאים שונים.

·         הצוות ייזום פעולות הדרכה, הנחיה ואימון שמטרתן להביא להתנהגות נבונה ברשת ולשימוש שיקדמו הגנה מפני הסכנות הטמונות בה, ובכלל זה כלים טכנולוגיים.

רכזי האשכול, יפעלו יחד עם צוות חיים ברשת בכל בית ספר לפיתוח תוכנית שנתית.

לאחר שכל בית ספר יתארגן עם הצוותים לבניית התוכנית, יש להזין את פרטי הצוות הבית ספרי בטופס המקוון.

מועד האחרון למילוי הטופס המקוון- הוא 27 באוקטובר 2011